Strona główna O nas Program dydaktyczny Zapisy Zajęcia, opłaty Aktualności Galeria Kontakt
Menu

Program nauczania w Happy Bees uwzględnia indywidualność każdego z podopiecznych, jako istoty znajdującej się w procesie przemian rozwojowych.

 

 Nasze najważniejsze założenia:
 • Przyjmujemy, że to nie wiek, ale poziom rozwoju dziecka, determinuje jego zachowanie i zainteresowania.
 • Przywiązujemy szczególną wagę do roli zabawy w wychowaniu i uczeniu się dziecka.
 • Wykorzystujemy rytm przyrody, pór roku, świąt do planowania i prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Zwracamy szczególną uwagę na rolę zmysłów, poznania wielozmysłowego i znaczenia tej drogi poznania w rozwoju dziecka.

W edukacji naszych podopiecznych realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zalecaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym:

     * zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
     * zajęcia plastyczne
     * zajęcia matematyczne
     * zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
 Program ten wzbogacamy o następujące metody:
 • elementy Metody Dobrego Startu opracowanej przez prof. Martę Bogdanowicz, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (odczuwanie ruchu) i motorycznych oraz doskonalenie współdziałania między tymi funkcjami.
  W Metodzie Dobrego Startu ważną rolę odgrywają 3 elementy:
  • element słuchowy (piosenka)
  • element wzrokowy (wzory graficzne, litery)
  • element motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych rytmem piosenki)
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - założenia tej metody opierają się o podstawowe potrzeby dziecka, czyli pragnienie poczucia bezpieczeństwa we własnym ciele, by mogły się czuć w nim „jak w domu” oraz potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, przebywania z nimi i wchodzenia w interakcję, jest to możliwe za pomocą dobrego nauczania ruchu. Ruch jest w niej narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka oraz terapii zaburzeń tego rozwoju.

 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona - zajmuje się ruchami bardzo specyficznymi, takimi, których wykonanie aktywizuje i stymuluje odpowiednie obszary mózgu, powodujące zwiększanie ilości połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą, dzięki czemu poprawia się jakość pracy mózgu jako całości.
 • elementy zajęć logopedycznych 
 • zajęcia integracyjne, gry i zabawy ruchowe

 

W przedszkolach i żłobkach Happy Bees korzystamy z oferty edukacyjnej wydawnictw zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 Język angielski:
 • W Happy Bees na Strachocinie zajęcia z języka angielskiego są prowadzone z wykorzystaniem autorskich materiałów dydaktycznych
 • W Happy Bees w Mirkowie zajęcia z języka angielskiego prowadzone są wg dwóch metod: Cheeky Monkey oraz Teddy Eddie (edubears.pl).
 • ponadto w Mirkowie, dzieci maja też raz w tygodniu zajęcia z native speaker'em.

 

© Happy Bees 2021

Wszystkie prawa zastrzeżone